Hantering av personuppgifter

Slätthögs hembygdsförening har ett medlemsregister som innehåller:

Namn

Adress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

e-postadress

Funktion i föreningen som t ex styrelseledamot, med i någon sektion.

Dessa uppgifter har vi för att kunna kommunicera med våra medlemmar. När medlemskapet upphör raderar vi uppgifterna.

Vi sprider inte vårt medlemsuppgifter utanför vår organisation.

Önskar du få reda på vilka uppgifter vi har om dig kan du kontakta anders.olsson@slatthog.se. Han kan även rätta eventuella felaktigheter.

 

Har du synpunkter eller klagomål kan du vända dig till Datainspektionen:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Har du frågor får du gärna kontakta oss på info@slatthog.se