Valberedning

Valberedning  för 2016:

Evert Söderström sammankallande

Kjell Lundgren

Sven-Erik Rylander