Valberedning

Valberedning  för 2019:

Evert Söderström sammankallande

Kjell Lundgren