Nytt nummer av ”Bygd och Natur” har kommit ut

Sveriges Hembygdsförbund ger ut en tidskrift som heter Bygd och Natur. I dagarna kommer första numret för året ut. Året då tidningen firar 100 år.

Styrelsen har tidningen så fråga gärna någon där om du kan få låna den. Du kan också prenumerera på den. Föreningens medlemmar kan prenumerera på tidningen som kostar 150 kr per år (varav föreningen får 50 kr av dessa!)

Är du intresserad kan du kontakta oss på info@slatthog.se så ser vi till att du får en prenumeration!

Skriv namn, adress,postnummer och postadress och gärna e-post. Skriv Prenumeration som rubrik.

Du kan också ringa Mikael Klintrot på telefon 070-64 771 35 så kan han ta emot informationen.

Är du inte medlem så kostar prenumerationen 250 kr per år. (Medlemskap i föreningen kostar 100 kr per år …..)