GDPR

Som du säkert redan vet så har Sverige och EU en ny förordning som skall skydda medborgarnas integritet.

Vi vill informera dig hur det ser ut i vår förening:

Slätthögs hembygdsförening har ett medlemsregister som innehåller:

Namn

Adress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

e-postadress

Funktion i föreningen som t ex styrelseledamot, med i någon sektion.

 

Dessa uppgifter har vi för att kunna kommunicera med våra medlemmar. När medlemskapet upphör raderar vi uppgifterna.

Vi sprider inte våra medlemsuppgifter utanför vår organisation.

Läs gärna mer under fliken ”Om SHF” och ”Hantering av personuppgifter”

Har du frågor får du gärna kontakta oss på info@slatthog.se